Сургалтын мэдээлэл

Хуульчдын Холбооны Сургалтын хороогоор магадлан итгэмжлэгдсэн Хуульчдын багц цагийн сургалтын хөтөлбөрүүд

-       Оюуны Өмчийн эрх зүйн тулгамдсан асуудал

-       Татварын эрх зүй

-       Хэвлэл мэдээллийн эрх зүй

-       Байгаль орчны хууль тогтоомж, экологийн эсрэг гэмт хэрэг

-       Хөдөлмөрийн эрх зүйн зохицуулалт

-       Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний эрх зүйн зохицуулалт

-       Мөнгө угаах болон Терроризмыг санхүүжүүлэх гэмт хэрэг

-       Хүн худалдаалах гэмт хэргийн асуудал

-       Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх


2015-01-12
буцах