Нацаг овогтой Сундуй 2019-06-05T15:50:28+00:00

Project Description

Нацаг овогтой Сундуй

Овог: Данвой тайж

И-Мэйл:

Утас: 88534895

Хаяг: Өмнөговь аймаг, Далан задгад хот

Төгссөн сургууль: 

  • 1989 онд Хууль цаазны дунд сургууль
    1996 онд Цагдаагийн дээд сургууль

Боловсрол: дээд

Мэргэжил: хуульч

Гадаад хэл:

Ажилж эхэлсэн он: 2013

Мэргэшсэн чиглэл: Эрүүгийн эрх зүй, Иргэний эрх зүй, Захиргааны эрх зүй

 

 

1980-1986 онд Худалдаа бэлтгэлийн Трест
1989-1991 онд Ноён сумын э/б дарга
1991-2010 онд Прокурорын байгууллагад
2013 оноос өмгөөлөгч
2016 оноос МӨХ-ны гишүүн, өмгөөлөгч