БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ

ӨНБ дугаар Овог  Нэр  Хүйс Боловсролын болон эрдмийн зэрэг, цол Эрх зүйн мэргэшсэн чиглэл Ажлын байрны хаяг Гадаад хэлний мэдлэг Цахим хаяг, холбогдох утас
1 0701 Яай Сьезд эр Хууль зүйн бакалавр Эрүү, иргэн, захиргааны эрх зүй Өлгий сум, 8-р баг МАН хорооны байр Орос 99422146                                                                7042-3395
2 0913 Хаман Зулхаш эр Хууль зүйн бакалавр Эрүү, иргэний эрх зүй Өлгий сум, Мэдэлээл холбоо сүлжээний газрын байр 118 тоот 99425863
3 1017 Сагай Алтай эр Хууль зүйн бакалавр Иргэн, эрүү, захиргаа, зөрчилийн эрх зүй Баян-Өлгий аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн салбар зөвлөлийн байр 99424322
4 1102   Тумисхан Костёр эр Хууль зүйн бакалавр Эрүүгийн эрх зүй 99418844
5 1306 Кабил Ержан эр Хууль зүйн бакалавр Эрүү, иргэн, захиргааны эрх зүй Өлгий сум, Нийгмийн даатгалын байр 108 тоот 99416622
6 1471 Райхан Асхабыл эр Хууль зүйн бакалавр Өлгий сум, 5-р баг 99429147
7 1539  Даут Айбек эр Хууль зүйн бакалавр Эрүү, иргэн, захиргааны эрх зүй Өлгий сум, Мэдээлэл холбоо Сүлжээний газрын байр 114 тоот Орос 99427255
8 1770 Хатран Бакен эр Хууль зүйн бакалавр Эрүү, иргэн, захиргаа, хөдөлмөрийн эрх зүй Өлгий, 5-р баг, Мэдээлэл холбоо Сүлжээний газрын байр, 115 тоот 88116505
9 1922 Саяси Тилеуберди эр Хууль зүйн магистр Эрүү, иргэн, захиргааны эрх зүй Баян-Өлгий аймаг  Хууль зүйн туслалцааны төв 98421515
10 1936 Тогтарбай Бахыт эр Хууль зүйн бакалавр Эрүү, иргэн, захиргаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн эрх зүй Өлгий, Мэдээлэл холбооны сүлжээний газрын байр, 2 тоот 99427210
togtarbaibakhit@yahoo.com
11 1946 Алгадай Серикжан эр Хууль зүйн магистр Эрүү, иргэн, захиргааны эрх зүй Өлгий сум, 4-р баг, Ихбулан, 35-02 тоот Англи, Турк, Казах 99428566
syerikjan@gmail.com
12 1947 Сураган Нургайып эр Хууль зүйн магистр Эрүү, иргэн, захиргааны эрх зүй Өлгий сум, 4-р баг, Их булан 35-02 тоот Орос, Англи, Казах 95118956, 99424414
surgannurgaib@gmail.com
13 2307  Хамшыбай Тилеугавал эр Хууль зүйн бакалавр Эрүү, иргэний эрх зүй Өлгий сум, 5-р баг Мэдээлэл холбооны сүлжээний газрын байр, 302 тоот 99429119, 70423581
14 2658 Тогтоол Байгонак эр Хууль зүйн бакалавр Эрүү, иргэн, захиргааны эрх зүй Өлгий сум 5-р баг Байгаль орчны газрын байрны 2 давхар 99429270
15 2909 Есей Төлеу эр Хууль зүйн магистр Иргэн, захиргааны эрх зүй Өлгий сум, 5-р баг Англи, Орос, Турк, Киргиз 94228855
16 2678  Хумырзах Оралсын эм Хууль зүйн бакалавр Эрүү, иргэн, захиргааны эрх зүй Өлгий сум, Жамилагийн гудамж 27-12 тоот Англи 95152534
oka_011699@yahoo.com
17 2805 Өкей Сауле эм Хууль зүйн бакалавр Эрүү, иргэний эрх зүй Өлгий сум, 11-р баг, Бүркит 27 гудамж, 10 тоот 99422882
18 3119  Татан  Алёша эр Хууль зүйн бакалавр Иргэний эрх зүй Өлгий сум 5-р баг Ховд гол Орос 99157787
www.tatanaliosha@gmail.com