Өмгөөлөгч мэтгэлцээний клубын 2 дахь удаагийн сургалт болов.

2019.04.01. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны дэргэдэх “ӨМГӨӨЛӨГЧ” мэтгэлцээний клубээс “Захиргаа болон ИХХШАжиллагаан дахь мэтгэлцээний онцлог” сэдэвт 2 дахь удаагийн сургалтыг 2019 оны 03-р сарын 30-ны өдөр [...]

2019-04-03T03:37:29+00:00 April 1st, 2019|