МЭДЭЭЛЭЛ

2019.04.02. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгчийн 2019 оны 04-р сарын 01-ний өдрийн 19/24 тоот тушаалаар Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Гадаад харилцааны менежерээр эрх зүйч, магистр, докторант Г.Улаанбаатар [...]

2019-04-03T03:35:57+00:00 April 2nd, 2019|