ЯПОН УЛСАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА

Японы Барын Нэгдсэн Холбооноос хуульч, өмгөөлөгчдөд зориулсан сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд 2019.10.29-30, 11.05-06-ны өдрийн аль нэгийг сонгож, ямар чиглэлээр сургалтад хамрагдах хүсэлтэй байгаагаа 2019.06.15-ны дотор Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны 7012-7491, 8004-0106 /гадаад харилцааны менежер Г.Улаанбаатар/ дугаарт холбогдож саналаа ирүүлнэ үү.

Эрхэм өмгөөлөгч та бүхний ирүүлсэн сэдвээр сургалт зохион байгуулж, Токио хотын шүүх, шүүх хуралдааны явц, хуулийн байгууллагуудтай танилцах зэрэг аялал тус тус зохион байгуулагдана.

Жич: Хүний тоо хязгаартай.

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо

Гадаад харилцаа

2019-05-30T12:15:22+00:00 May 30th, 2019|