ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН НЭГДСЭН БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦААГ ТАВ ХОНОГООР СУНГАВ

2021.02.01. Өмгөөллийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4, мөн хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1, 17.2, 17.3-т заасныг тус тус үндэслэн Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо нь Өмгөөлөгчдийн [...]

2021-02-03T06:44:39+00:00 February 1st, 2021|