ШЕЗ, УДШ-Д ХАНДАЖ АЛБАН БИЧИГ ХҮРГҮҮЛЭВ

2021.05.01. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооноос 2021.04.29-ний өдөр ШЕЗ, УДШ-д хандаж албан бичиг хүргүүлэв. Тус албан бичигт өмгөөлөгч нь хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, бүх шатны шүүхийн үйл [...]

2021-05-01T04:04:48+00:00 May 1st, 2021|