“ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН ӨМСГӨЛ”-ИЙН ЭХ ЗАГВАР ШАЛГАРУУЛАХ САНАЛ АСУУЛГА

  2021.05.17. Өмгөөллийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2-т “Өмгөөлөгч шүүх хуралдаанд оролцохдоо тусгай өмсгөлтэй байх бөгөөд өмсгөлийн загвар, хэрэглэх журмыг Өмгөөлөгчдийн холбооны Удирдах зөвлөл [...]

2021-05-17T09:35:02+00:00 May 17th, 2021|