[language-switcher]

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ

Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй өмгөөллийн хуулийн этгээдүүд Өмгөөллийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь хэсэгт зааснаар ...Улсын бүртгэлд бүртгүүлснээс хойш 14 хоногийн дотор хуулийн этгээдийн оноосон нэр хаяг түүнд ажиллах өмгөөлөгчдийн нэрсийг өмгөөлөгчдийн нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэх... гэж заасны дагуу идэвхтэй үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж буй Өмгөөллийн...
Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд Өмгөөлөгчдийн Холбооноос санал авахаар ирүүлсэн байна. Гишүүн өмгөөлөгч та бүхэн хуулийн төсөлтэй танилцаж саналаа holboo@ama.org.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооноос Өмгөөллийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4-т “Өмгөөлөгчдийн Холбоо өмгөөлөгчдөөс нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх санал, санаачилгыг дэмжих, тэдгээрийг уялдуулан зохион байгуулах, уг үйл ажиллагаанд нийт өмгөөлөгчдийн оролцоог хангах үүрэгтэй.” гэж заасны дагуу 2022 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд болж байгаа жагсаал...
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооноос 2022 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулах “Өмгөөлөгчдийн нэгдсэн шинэ жил”-ийн баярын цэнгүүнд улиран одож буй 2022 онд хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, нийгэмд шударга ёсыг тогтоох үйлсэд хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж, өмгөөлөгчийн мэргэжлийн ёс зүйг өндөрт өргөж, ажил үйлс, амжилт бүтээлээрээ түүчээлсэн өмгөөлөгчдийг Монголын...
Монгол банкны Санхүүгийн мэдээллийн албанаас Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2023 онд ямар сэдвээр сургалт, семинарт хамрагдах сонирхолтой байгааг тодорхойлох зорилготой судалгааны асуулгыг хүргүүлж байна. Өмгөөлөгч Та бүхэн дээрх судалгаанд идэвхтэй хамрагдана уу. Судалгааны холбоос:...
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгч Б.Оюу-Эрдэнэ, мэргэжилтэн Б.Баттуул нар Азийн хөгжлийн банкны зүүн азийн газрын төсөл, хөтөлбөрийн төлөөлөгчид болох АХБ-ны жендерийн албанд нийгмийн хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн Малика Шагазатова /Malika Shagazatova/, АХБ-ны зүүн азийн бүсийн ерөнхий захирлын газарт Нийгмийн хөгжил, жендерийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Цолмон нартай 2022 оны 10 дугаар сарын...

ВИДЕО